Webshop Bibliotheek
Vrijheid Brummen Voorst
Categorie Leesbevordering
Groep Groep 7, Groep 8
Prijzen
 • Vrijheid € 40,00
 • Vrijheid dBoS 2 uur leesconsulent
Terug

Vrijheid Brummen Voorst

De leskist Vrijheid is een lesprogramma, waarbij zowel aandacht is voor besef van de thema’s vrijheid, vluchten en verleden als voor begrijpend lezen en het maken van leeskilometers. Aanleiding voor de leskist was het thema ’75 jaar bevrijding’, maar de lessen gaan verder over de betekenis van Vrijheid in ieders leven in welke omstandigheden dan ook.

Het programma kan uitgevoerd worden door de leerkracht, samen met de leesconsulent van de bibliotheek. We raden aan dat de leesconsulent aanwezig is bij de introductieles en de afsluiting.
Deze leskist bevat

 • Een handleiding voor leerkracht
 • Collectie boeken
 • Lesbrieven (met aanvullende suggesties en tips)
 • Lesbrief voor introductieles
 • 3 Lesbrieven voor de korte themalessen
 • Lesbrief voor afsluiting
 • Kopieerbladen voor de leerlingen
 • Bijlage: (voor)leesfragmenten en afbeeldingen
 • Bijlage: lessuggesties voor de leerkracht
 • Bijlage: Titellijst

De leentermijn is 6 weken.

Startdatum Einddatum
11 januari 2021 18 februari 2021 nog 3 beschikbaar
8 maart 2021 16 april 2021 nog 1 beschikbaar
10 mei 2021 25 juni 2021 nog 3 beschikbaar