Slim met media - visie vorming op mediawijsheid
Categorie Digitale Geletterdheid
Tags Bibliotheek Brummen|Voorst Bibliotheek Nijkerk Bibliotheek Noord-Veluwe
Prijzen
  • prijs in overleg
Terug

Slim met media - visie vorming op mediawijsheid

Mogen leerkrachten in de WhatsApp groep zitten van hun klas? Zet een school Facebook in om ouders te betrekken? Aan welke randvoorwaarden moet dat dan voldoen? Dit en andere vragen komen aan de orde tijdens het visiespel Slim met media gericht op het team van leerkrachten.

Dit spel is een verkenningstocht langs de vier competenties mediawijsheid: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Het spel biedt ruimte voor visievorming maar dwingt ook tot keuzes en wordt gespeeld met het hele schoolteam. Het doel is om (weer) zicht te krijgen in de multimediale wereld en de plek van de school daarin in relatie tot:

• Leerlingen: hoe ziet onze leerlijn mediawijsheid er uit?
• Leerkrachten: beschikken we over voldoende kennis en vaardigheden?
• Ouders: hoe betrekken en informeren we ouders via media?
• School: op welke wijze zetten we zelf media in?

Aan de hand van keuze- en dilemmakaarten gaat het team met elkaar in gesprek.

Je ontvangt binnen 3 weken een terugkoppeling van het gespeelde visiespel én een advies dat jouw school verder op weg helpt.

Duur van het visiespel: 2,5 uur
Dit spel wordt verzorgd door Slim met Media

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je contactpersoon.